Política de Privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Informem que les dades obtingudes mitjançant aquest web seran tractades sota la responsabilitat de Grup SERHS S.A.

NIF: B64337827  

Adreça: C/ Garbí núm. 88-90, 08397, Pineda de Mar, Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: PIMELEGAL, S.L.

Contacte DPD: [email protected]

Quines categories de dades recull SERHS HOTELS sobre els usuaris?

Recollim, emmagatzemem i duem a terme el tractament de les dades que ens proporciones quan accedeixes a la Plataforma o als Serveis o els utilitzes. Per exemple,

Quan emplenes qualsevol formulari a la nostra web o pàgines derivades, pagues allotjaments, reserves o pagues qualsevol servei associat o publicar comentaris o valoracions.

Quan et comuniques amb SERHS HOTELS. L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.

Quines són les finalitats del tractament de les vostres dades?

Tractem les vostres dades amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre’t informació relacionada que pugui ser del vostre interès sobre els nostres hotels.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per a l’atenció i la gestió de les sol·licituds, qüestions i/o consultes realitzades és el consentiment prestat en enviar la consulta o efectuar la reserva corresponent, ia partir d’aquest moment, l’execució del contracte corresponent constituït per les nostres Condicions Generals.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les vostres dades personals seran conservades durant el període necessari per complir els fins establerts en aquesta Política de Privadesa, així com pels terminis que estableixin les disposicions de les lleis i normatives pertinents aplicables als nostres serveis, i pels terminis legals de prescripció, i els necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?
Podem comunicar les vostres dades a: (1) les societats pertanyents, en cada moment, al Grup SERHS; ells inclou la comunicació de les dades de l’usuari, quan escau, a la nostra afiliada al Brasil, per a la gestió de tot allò relatiu a les consultes i reserves als nostres hotels en aquest país, respecte d’això garantim que la transferència es fa amb les garanties adequades requerides a l’art. 46.2 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en particular mitjançant la formalització entre el responsable i la nostra afiliada al Brasil de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea i/o per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i (2) organismes i/o autoritats competents en els casos que hi hagi un requeriment i/o una obligació legal.

Quins són els vostres drets?

Els usuaris poden exercitar els drets següents:

Dret a sol·licitar laccés a les dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.

Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Pots exercir els teus drets mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ Garbí, 88-90 Pineda de Mar, 08397, (BARCELONA) ; Telèfon: +34 93 767 11 11 o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected]

Us informem del dret que us assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les vostres dades personals.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Com protegim les vostres dades personals?
Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, apliquem mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable, i per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats.