Nota Legal

Grup SERHS S.A.

NIF: B64337827  

Domicili social: C/ Garbí, Nº 88 – 90, 08397, Pineda de Mar (BARCELONA)

1.- TITULAR DEL WEB

A efectes del que disposa l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, la LSSICE), es fa constar:

que la web www.serhshotels.com és propietat de l?entitat Grup SERHS S.A. (d’ara endavant, la titular) i s’hi troben informació i serveis relacionats amb la possibilitat d’efectuar reserves d’habitacions i contractar paquets, ofertes o altres serveis hotelers.

Dades d’inscripció al Registre Mercantil: B64337827  

2.- TERMES D’ÚS I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

2.1. L’accés a aquesta web i els riscos derivats de la utilització són responsabilitat exclusiva dels usuaris.

2.2. La informació continguda a la web s’ofereix per conveniència dels usuaris. Aquesta informació pot contenir imprecisions, errades, omissions i/o incorreccions, per la qual cosa la titular no garanteix la fiabilitat o exactitud del contingut.
2.3. La informació que apareix a la web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. La titular es reserva la facultat defectuar, en qualsevol moment, els canvis, actualitzacions i/o supressions que estimi convenients.
2.4. La titular de la web no es fa responsable de possibles danys que es puguin derivar d’interferències, interrupcions, virus informàtics i/o desconnexions en el funcionament operatiu del present sistema electrònic, ni dels que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes al sistema.
2.5. L’usuari es compromet a utilitzar la web i els serveis posats a la seva disposició d’acord amb la llei, la moral i els bons costums, abstenint-se d’utilitzar-la amb fins il·lícits, en contra del que estableixen aquestes normes, o de qualsevol manera que pugui perjudicar la titular i/o tercers, o impedir el normal ús per la resta d’usuaris.
2.6. Els serveis que es presten a través del web estan destinats exclusivament als majors d’edat, per la qual cosa els usuaris que contractin serveis a través d’aquest web manifesten que són majors d’edat. No se sol·licitarà ni recollirà cap informació relativa a menors d’edat.
2.7. La titular no es responsabilitza dels continguts, productes i/o serveis que poguessin obtenir-se a través denllaços a publicitat o pàgines webs de tercers (links) a través del present web. La presència de links té una finalitat merament informativa i no pressuposa cap mena de relació entre la titular i els propietaris de les webs a què es pot accedir mitjançant aquests enllaços.
2.8. El contingut del present web està destinat a l’ús personal, per la qual cosa no es podrà copiar, reproduir, distribuir, comunicar, publicar, cedir, transformar, vendre o fer servir el contingut d’aquest web amb finalitats públiques o comercials.
2.9. La titular podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació de serveis a aquells usuaris que hagin incomplert allò establert en aquest document, o incorregut en violació de les lleis, la moral o l’ordre públic. L‟exclusió de l‟usuari no suposarà la renúncia a exercitar les accions legals pertinents per al‟exigència de responsabilitat.

3.- RESTRICCIÓ D’ACCESSOS
La titular es reserva el dret a restringir de forma temporal o definitiva l’accés a aquells usuaris d’aquesta pàgina web que s’incorrin en algun dels supòsits següents:

Incompliment d’algun dels termes d’ús del web establerts en aquesta Nota Legal.

Incompliment per part del titular dels termes i condicions reguladors dels serveis prestats per la titular.

Incompliment de les lleis, la moral i lordre públic.

En cap cas, aquesta restricció daccés a lusuari suposarà una renúncia per part de la titular a exercitar les accions legals pertinents, en reclamació de les responsabilitats i possibles indemnitzacions que corresponguin.

4.- PROCÉS CONTRACTUAL
En compliment del que disposa l’Art. 27 de la LSSICE, amb caràcter previ al procediment de contractació, que serà realitzat a la pàgina web oficial de cada hotel a la qual l’usuari serà redirigit un cop hagi escollit l’establiment, es posa a disposició dels usuaris la següent informació:

Tràmits per celebrar el contracte

Primer: Selecció de l’hotel, de l’oferta, paquet o altres serveis hotelers a la present pàgina per mitjà dels paràmetres de cerca, així com les dates d’estada.

Segon: Elecció del tipus d’habitació, número de les mateixes i nombre de persones.

Tercer: Selecció de suplements i serveis addicionals amb mostra del preu final. Inserció tant de dades personals relatives a la reserva, així com de la targeta bancària utilitzada com a garantia de la reserva, i acceptació de condicions de generals de la reserva.

Cambra: Formalització de la reserva, mostra de pàgina de confirmació.

Cinquè: Enviament a l’usuari de correu electrònic de confirmació de la reserva amb les dades de la mateixa.

En formalitzar la reserva es generarà un document electrònic que posteriorment s’incorporarà als fitxers de la titular. L’usuari tindrà en tot moment ple accés i coneixement per mitjà de la remissió d’un email amb el seu contingut a la finalització del tràmit de reserva.

Un cop formalitzada la reserva, es prega al client que revisi el contingut de la mateixa de manera que pugui identificar possibles errors materials a la introducció de dades; en cas de ser necessària la seva correcció, l’usuari podrà trucar al telèfon de central de reserves +34 934 19 36 77 o remetre un email a [email protected] aportant les dades identificatives de la reserva.

Les ofertes o propostes de contractació realitzades a la present web oa qualsevol de les webs dels hotels corresponents seran vàlides durant el període que fixi el titular o, si no n’hi ha, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.

5.- SEGURETAT DE LES COMUNICACIONS
5.1. Al servei de reserves “on line” es garanteix la seguretat i confidencialitat en les transaccions.
5.2. La connexió al servei transaccional es fa mitjançant un servidor segur. Es tracta de la tecnologia estàndard de seguretat a internet, Secure Socket Layer (SSL), que aplica un sistema d’encriptació per garantir la confidencialitat de les dades que s’hi transmeten. La informació es transmet xifrada assegurant que aquesta només és intel·ligible per a l’ordinador del client i el servidor de la titular de la web.

5.3. La verificació que la connexió s’efectua a través d’un servidor segur es podrà comprovar a través d’algun dels sistemes següents:

Mitjançant l’adreça www.serhshotels.com del servidor, ja que un servidor segur comença per https.

Mitjançant una indicació del vostre programa navegador on apareix una clau sencera o un cadenat tancat a la part inferior de la pantalla.

6.- ÚS DE COOKIES
Com a conseqüència de l’entrada al web principal, així com a les pàgines enllaçades, és possible que s’incorporin galetes al vostre ordinador o dispositiu, necessàries per al funcionament del web i per a la prestació dels nostres serveis. L’acceptació de qualsevol altre tipus de galetes és opcional per a l’usuari.

Podeu consultar aquí la nostra Política de Cookies.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Les relacions entre el titular de la web i els usuaris es regiran per la legislació espanyola.

8.- JURISDICCIÓ
Seran competents per conèixer qualsevol litigi entre les parts els Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.